O nas

Działalnością IT zajmujemy się od 2000 roku. Przez ten czas nasz doświadczony zespół wdrożył wiele rozwiązań  w wielu firmach.

Wdrożyliśmy:

  • sieci usług domenowych oparte na serwerach RedHat, CentOS, Debian, Windows Server
  • monitoringi sieci komputerowych oparte na Zentyal, Obserwium (kilkadziesiąt obsługiwanych przełączników Cisco, AT, Mikrotik, Airlive, a także sterowniki przemysłowe PLC.
  • system infoboksów i centralnego udostępniania dokumentacji dla pracowników
  • systemy zdalnego dostępu do zasobów lokalnych sieci firmowej
  • systemy wielowarstwowego bezpieczeństwa ze stałym monitoringiem
  • wirtualizacje oparte na serwerach Dell PowerEdge: bazy danych SQL, kontenery, maszyny wiertulane, firewalle.

Aktualnie skupiamy się na rozwiązaniach dla przemysłu oraz handlu. Wdrażamy nowe rozwiązania  z zakresu:

  • automatycznych backupów danych klientów – komputerów końcowych,
  • implementacji zdalnego dostępu przez karty sieciowe na komputerach lub terminalach bezdyskowych,
  • dostępów tunelowych do zasobów firmowych.

Staramy się stosować rozwązania, niewymagające stałej kontroli. Wdrażamy szeroką automatyzację, co obniża zapotrzebowanie na koszty związane z utrzymaniem infrastruktury.